Наукова діяльність

З 1972 року – аспірант Московського автомобільно-дорожнього інститута (науковий керівник д.т.н., професор В.І.Баловнєв). У 1984 р. в МІСІ ім. В.В. Куйбишева захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи формування багатокомпонентних робочих органів землерийних машин» за спеціальністю 05.05.04 «Будівельні і дорожні машини». У 1985 р. ВАК СРСР затвердив у вченому званні професора кафедри «Будівельні і дорожні машини».

Наукові спрямування

Інтенсифікація робочих процесів будівельних машин, розробка методів формування високоефективних робочих органів будівельних та дорожніх машин, а також наукове супроводження на етапах визначення областей ефективного використання машин.

khmara

Доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, академік АБ України, завідувач кафедри

хмара
леонід
андрійович

Дисципліни

Машини для земляних робітпереглянути

Спецкурс «Теорія і розрахунок робочих процесів»переглянути

Учбовий практикум з дорожніх машинпереглянути

Оцінка ефективності БДМпереглянути

Гідравлічний, гідро-, та пневмопривідпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3008 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. 47-12-39; моб. 067 585 26 59

E-mail

leonidkhmara@yahoo.com

Трудова діяльність в академії

Д.т.н., проф. Хмара Л.А. є членом УМО по спеціальності 7.090214 "Підйомно - транспортні, будівельні та дорожні машини і обладнання", член Спеціалізованих Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій з спеціальності 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт" (м.Дніпропетровськ, м.Київ, м.Харків), членом ради технічних програм, членом координаційної Ради Міносвіти та науки України по розділу “Будівництво, дизайн, архітектура”, член редакційних колегій журналів та збірників “Механізація будівництва”, “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини”, «Підвищення ефективності будівництва”, “Механізація та автоматизація будівництва”, “Будівництво України”, член Президії Міжнародної Асоціації з екології, механізації та автоматизації земляних робіт в господарській діяльності людини ("МАЗР"), член експертної Ради ВАК України.

З 1984р. по 1994 р. професор Хмара Л.А. - проректор з наукової роботи ДІБІ.

З 1982р.и по теперішній час д.т.н.,проф. Хмара Л.А. працює завідуючим кафедри "Будівельні та дорожні машин" ПДАБА .

Л.А. Хмара підготував більше 100 учнів в області винахідництва та раціоналізації, 15 кандидатів технічних наук, 3 доктора технічних наук. В теперішній час готує 3-х аспірантів и 3-х пошукачів. Під його керівництвом готуються 3 докторські дисертації. Л.А. Хмара є керівником наукового семінару "Підвищення ефективності , технічного рівня та якості будівельних та дорожніх машин і обладнання". Приймає активну участь та регулярно виступає з доповідями на наукових семінарах, виставках-ярмарках, міжнародних и республіканських науково-технічних конференціях і симпозіумах.

Д.т.н., професор Хмара Л.А. - активний опонент при захистах кандидатських та докторських дисертацій в Спеціалізованих Радах. Часто виступає з лекціями в різних вузах нашої країни і за кордоном.

Д.т.н., проф. Хмара Л.А. вніс суттєвий внесок в науку про землерийні машини, є видним вченим, наукова та практична діятельність якого спрямована на підвищення ефективності будівельного виробництва, будівельного и дорожнього машинобудування України, інтенсифікацію робочих процесів машин для земляних робіт, створення високоефективних землерийно-маніпуляторних робочих органів, підготовку науково-педагогічних кадрів.

вверх