Наукова діяльність

Доцент Пантелеєнко Володимир Іванович закінчив у 1988 р. механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Будівельні машини та обладнання». У 2003 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Разработка и определение основных параметров оборудования для погружения фундаментов-оболочек» (керівник – професор Хмара Л. А.). У 2005 р. отримав вчене звання доцент.

Наукові спрямування

Математичне моделювання робочих процесів будівельних машин різного призначення.

khmara

Кандидат технічних наук, доцент

пантелеєнко
володимир
іванович

Дисципліни

Будівельна техніка та дорожні машини і обладнанняпереглянути

Будівельна технікапереглянути

Основи автоматизації виробничих процесівпереглянути

переглянути

переглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 322в (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. 47-12-39;

E-mail

Трудова діяльність в академії

Після закінчення Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) навчався в аспірантурі і працював на кафедрі БДМ на посаді інженера НДС, молодшого наукового співробітника, завідувача лабораторією, а потім, після захисту кандидатської дисертації, на посаді доцента цієї ж кафедри. Є автором понад 40 наукових робіт. Має 12 патентів на винаходи. Видав монографію за результатами власних наукових досліджень. Є співавтором підручника для вузів «Дорожні машини».

вверх