Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР на 2016-2017 рік

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Контракт Скорочений термін
за рік (грн) за семестр (грн) за рік (грн) за рік
(грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 11 000 1 800 - -
Містобудування 11 000 1 800 - -
Дизайн архітектурного середовища 11 000 1 800 - -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 8 500 1 800 4 200 5 040
Міське будівництво та господарство 8 500 1 800 4 200 -
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 8 500 1 800 4 200 -
Теплогазопостачання і вентиляція 8 500 1 800 4 200 -
Автомобільні дороги та аеродроми 8 500 1 800 4 200 -
Водопостачання і водовідведення 8 500 1 800 4 200 -
263 Цивільна безпека Охорона праці 8 500 1 800 - -
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 8 500 1 800 4 200 -
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 7 900 1 800 - -
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 7 000 1 800 - -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 7 000 1 800 3 800 -
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 7 000 1 800 4 000 -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 7 000 1 800 4 000 -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 7 000 1 800 3 800 -
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 7 000 1 800 3 800 -
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 7 900 1 200 3 900 -
056 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 7 900 1 800 4 200 -
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 7 900 1 800 4 100 -
Логістика 7 900 1 800 4 100 -
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 7 900 1 800 3 900 -
071 Облік і опадаткування Облік і аудит 7 900 1 800 3 900 -

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем МАГІСТР на 2016-2017 рік

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Контракт
за рік (грн) за семестр (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 14 000 1 800 -
Містобудування 14 000 1 800 -
Дизайн архітектурного середовища 14 000 1 800 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 12 500 1 800 6 000
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 12 500 1 800 6 000
Теплогазопостачання і вентиляція 12 500 1 800 6 000
Автомобільні дороги та аеродроми 12 500 1 800 6 000
Водопостачання і водовідведення 12 500 1 800 6 000
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 12 500 - 7 000
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 9 500 1 800 4 700
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 11 500 1 800 5 400
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 9 500 1 800 -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 9 500 1 800 4 700
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 11 500 1 800 5 400
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 12 500 1 800 7 000
056 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12 500 1 800 7 000
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 12 500 1 800 7 000
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12 500 - 7 000
071 Облік і опадаткування Облік і аудит 7 900 1 800 3 900