Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА на 2017-2018 рік

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Контракт
за рік (грн) за семестр (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 12 500 2 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 10 000 2 000 5 400
Міське будівництво та господарство 10 000 2 000 5 400
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 000 2 000 5 400
Теплогазопостачання і вентиляція 10 000 2 000 5 400
Автомобільні дороги та аеродроми 10 000 2 000 5 400
Водопостачання і водовідведення 10 000 2 000 5 400
263 Цивільна безпека Охорона праці 9 200 2 000 5 200
Цивільний захист 9 200 2 000 5 200
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 10 300 2 000 5 500
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 9 500 2 000 -
124 Системний аналіз Системний аналіз 9 500 2 000 5200
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 8 500 2 000 -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 8 900 2 000 5 200
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 8 900 2 000 5 200
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 8 900 2 000 5 200
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 8 500 2 000 5 100
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 8 900 2 000 5 200
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 10 000 1 400 5 800
Міжнародний туризм 10 000 1 400 5 800
056 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 10 000 2 000 5 800
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 10 000 2 000 5 800
Логістика 10 000 2 000 5 800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 10 000 2 000 5 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 500 2 000 5 500
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 9 500 2 000 5 500
051 Економіка Економіка 9 500 2 000 5 500
075 Маркетинг Маркетинг 9 500 2 000 5 500

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА на 2017-2018 рік

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Контракт
за рік (грн) за семестр (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 14 500 2 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 12 500 2 000 7 000
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 12 500 2 000 7 000
Теплогазопостачання і вентиляція 12 500 2 000 7 000
Автомобільні дороги та аеродроми 12 500 2 000 7 000
Водопостачання і водовідведення 12 500 2 000 7 000
Міське будівництво та господарство 12 500 2 000 7 000
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 12 900 2 000 7 800
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 12 500 2 000 7 800
263 Цивільна безпека Охорона праці 10 500 2 000 7 000
Цивільний захист 10 500 2 000 7 000
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 10 500 2 000 7 000
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 10 500 2 000 7 000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 10 500 2 000 -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 10 500 2 000 7 000
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 10 500 2 000 -
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 11 500 2 000 7 000
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 12 500 1 400 7 800
056 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12 500 2 000 7 800
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 12 500 2 000 7 800
Логістика 12 500 2 000 7 800
Проектний менеджмент 12 500 2 000 7 800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12 500 2 000 7 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 500 1 400 7 800
075 Маркетинг Маркетинг 12 500 2 000 7 800
вверх