Принципи формування рейтингових списків вступників

Рейтинговий список
вступників формується
за категоріями
в такій послідовності:

1

вступники,
які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

2

вступники,
які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

3

вступники,
які мають право на зарахування на загальних умовах.

У межах зазначених в цьому розділі категорій рейтинговий список вступників впорядковується за:

  • конкурсним балом від більшого до меншого;
  • пріоритетністю заяви від 1 до 9;
  • cереднім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

Накази на зарахування студентів
у ДВНЗ ПДАБА

На перший курс денної форми навчання за державним замовленням (співбесіда)

Завантажити

На перший курс заочна форми навчання за державним замовленням (співбесіда)

Завантажити

На перший курс денна форми навчання за державним замовленням

Завантажити

На перший курс заочної форми навчання за державним замовленням

Завантажити

На перший курс денної форми навчання на базі диплому молодшого спеціаліста за державним замовленням

Завантажити

На перший курс денної форми навчання на базі диплому бакалавра за державним замовленням

Магістр - науковець

На перший курс денної форми навчання на базі диплому бакалавра за державним замовленням

Магістр - професійник

На перший курс заочна форми навчання на базі диплому бакалавра за державним замовленням

Магістр - професійник

Реєстр осіб, які претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення

переглянути

Рейтингові списки магістрів
ДВНЗ ПДАБА

Спеціальність:
191. Архітектура та містобудування

Завантажити

Спеціальність:
274. Автомобільний транспорт

Завантажити

Спеціальність:
151. Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Завантажити

Спеціальність:
133. Галузеве машинобудування

Завантажити

Спеціальність:
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантажити

Спеціальність:
132. Матеріалознавство

Завантажити

Спеціальність:
193. Геодезія та землеустрій

Завантажити

Спеціальність:
101. Екологія

Завантажити

Спеціальність:
122. Комп'ютерні науки

Завантажити

Спеціальність:
263. Цивільна безпека

Завантажити

Спеціальність:
192. Будівництво та цивільна інженерія (ЦІтаЕ)

Завантажити

Спеціальність:
192. Будівництво та цивільна інженерія (ПЦБ)

Завантажити

Спеціальність:
192. Будівництво та цивільна інженерія

Завантажити

Спеціальність:
073. Менеджмент (Проектний менеджмент)

Завантажити

Спеціальність:
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Завантажити

Спеціальність:
075. Маркетинг

Завантажити

Спеціальність:
073. Менеджмент

Завантажити

Спеціальність:
072. Фінанси, банківська справа та страхування

Завантажити

Спеціальність:
071. Облік і оподаткування

Завантажити

Спеціальність:
292. Міжнародні економічні відносини

Завантажити
вверх