Наукові спрямування

Створення машин та обладнання для проведення рятувальних і відновлюваних робіт при ліквідації наслідків техногенних аварій та стихійних лих, а також машин для розробки мерзлих та міцних ґрунтів.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Російська мовавільне

Англійська моварівень А2

Хобі

У вільний час: відпочинок та робота на дачі, заняття спортом (волейбол, плавання, гірські та бігові лижі).

khmara

Доктор технічних наук, професор,

шатов
сергій
васильович

Дисципліни

Комплексна механізація, автоматизація та механозабезпеченість будівництвапереглянути

Машини та обладнання для виконання рятувальних робітпереглянути

Гідравліка, гідро- та пневмоприводипереглянути

Дорожні машинипереглянути

Машини та обладнання для реконструкції будівельпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3004 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-47; міс. 756-33-47;

E-mail

shatov.sv@ukr.net

Наукова діяльність

Професор Шатов Сергій Васильович у 1987 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Московському автомобільно-дорожньому інституті. Тема дисертації: «Разработка и исследование параметров рабочих органов рыхлителей ступенчатого типа для разрушения мерзлых и прочных грунтов» (керівник – професор Хмара Л. А.). У 1990 р. отримав вчене звання доцент. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: “Формування організаційно-технологічних рішень розбирання руйнувань будівель в особливих умовах”. Розробив новий метод обстеження зруйнованих будівельних конструкцій з використанням безпілотних літальних апаратів. У співавторстві та самостійно опублікував 303 наукових праці, зокрема, Німецько-англо-російсько-український термінологічний словник підіймально-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання та Довідник “Мотор-редуктори”. Має більше 250 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, а також 6 закордонних патентів (США, Канада, Німеччина, Японія, Австралія, Франція). Має нагороди ВДНГ СРСР та України (срібну та бронзові медалі). Винахідник СРСР. Академік Підйомно-транспортної академії наук України, Будівельної академії наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності України.

Трудова діяльність

Народився 21 липня 1952 р. у Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю “Будівельні машини та обладнання”. Працював у ДІБІ та ПДАБА асистентом (1975 1988 рр.), а з 1989 р. до сьогодні працює професором кафедри будівельних та дорожніх машин.

З 1980 по 1983 рр. навчався в аспірантурі. У 1987 році захистив в Московському автомобільно-дорожньому інституту кандидатську дисертацію на тему: “Разработка и исследование параметров рабочих органов рыхлителей ступенчатого типа для разрушения мерзлых и прочных грунтов”. У 1990 р. отримав вчене звання доцент. У 2001-2008 рр. завідувач технічної кафедри в Інституті безперервної фахової освіти ПДАБА.

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: “Формування організаційно-технологічних рішень розбирання руйнувань будівель в особливих умовах”. Розробив новий метод обстеження зруйнованих будівельних конструкцій на основі порівняльного аналізу елементів об’єкта електронною фіксацією й обробкою, формуючи базу даних для вибору послідовності робіт та засобів механізації. Брав участь у розробці технічних пропозицій з розбирання зруйнованого вибухом газу будинку по вул. Мандриківська,127 (Дніпропетровськ, 2007 р.). Має вагомі напрацювання у галузі проектування, виготовлення, випробування та впровадження різноманітної будівельної техніки, особливо багатофункціонального призначення.

Публікації

1. ШатовС.В. Матеріально-технічне забезпечення розбирання зруйнованих будівельних об’єктів / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ №9. ‑ С. 22‑28.

2. ШатовС.В. Логістика переміщення засобів механізації під час розбирання руйнувань будівель / С. В. Шатов, М. Ю. Улітіна // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА, 2016. ‑ №12. ‑ С. 20‑26.

3. ШатовС.В. Реконструкція комплексу з розробки лікувальних грязей поблизу селища Новотроїцьке Дніпропетровської області / С. В. Шатов, М. В. Савицький // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ТОВ «Зовнішреклам-сервіс», 2016. – Вип. 9, с. 429-433.

4. ШатовС.В. Обладнання для підготовчих робіт при виконанні траншей / С. В. Шатов, А. А. Клименко // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование. Вып. 79. Дніпро: ГВУЗ «ПГАСА», 2016, с. 159-165.

5. ШатовС.В. Дослідження обладнання для розробки липких ґрунтів / С. В. Шатов, О. О. Дойнов // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование. Вып. 79. Дніпро: ГВУЗ «ПГАСА», 2016, с. 166-172.

6. СавицькийМ.В. Організаційно-технологічні рішення виготовлення грунтоблоків / М. В. Савицький, С. В. Шатов, Є. О. Євсєєв // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокоплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Вып. 81. Дніпро : ГВУЗ“ПГАСА”, 2016, с. 261-267.

7. Шатов С.В. Удосконалення технологічного процесу виготовлення грунтоблоків / С.В. Шатов, М. В. Савицький, Є. О. Євсєєв // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. Вып. 91. Дніпро: ГВУЗ“ПГАСА”, 2016, с. 168-172.

8. Шатов С.В. Визначення складу машин для розбирання уламків будівель з транспортних мереж при ліквідації наслідків техногенних аварій / С.В. Шатов, Л. А. Хмара // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машин и оборудование”. Вып. 97. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 112-117.

9. Шатов С.В. Обобщение инновационных технологий 3D-печати строительных объектов для разработки стартапов / С.В. Шатов, М. В. Савицький, С. А. Карпушин // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Вып. 99. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 194-200.

10. Шатов С.В. Обстеження технічного стану димових труб з використанням безпілотних літальних апаратів / С.В. Шатов, А. О. Тытюк, Н. В. Савицький, А. А. Тытюк, // Строительство. Материаловедение Машиностроение. Вып. 100. Дніпро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017, с. 164-169.

завантажити повний перелік публікацій
вверх