Вчений-металофізик, доктор технічних наук (1986 р.), професор (1987 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), заслужений інженер Росії (2000 р.). З відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1969 році.Трудова діяльність: різноробочий ковальсько-пресового цеху Дніпропетровського паровозоремонтного заводу (1963 р.), терміст цеху паливної апаратури Харківського тракторного заводу (1968 р.), аспірант, молодший науковий співробітник Московського інженерно-будівельного інституту (1969—1972 рр.), старший науковий співробітник Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1972—1975 рр.), доцент кафедри металевих і дерев'яних конструкцій (1975—1986 рр.), ректор Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1987—1994 рр.), ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (з 1994 р. і дотепер), завідувач кафедри технології металів (1986—2000 рр.), завідувач кафедри матеріалознавства і обробки металів (з 2000 р. — доктор наук, професор). Проводить наукові дослідження в галузі фізичного металознавства будівельних сталей підвищеної та високої міцності, нових матеріалів та виробів з високими характеристиками, переробки та використання відходів виробництва в будівництві. Створив наукову школу з прикладного матеріалознавства. Невпинно працює над підвищенням якості металопрокату, рівня його експлуатаційних характеристик і відповідно надійності сталей конструкцій, які повинні відповідати технологічним вимогам будівельного виробництва та мати високу надійність і довговічність, бути спроможними ефективно працювати в конструкціях.

Кандидат технічних наук (2005 р.), доцент (2006 р.), фахівець в галузі інформаційних технологій і вимірювальної техніки. Народився 6 листопада 1964 р. у м. Дніпропетровську. В 1982 р. закінчив СШ № 34 і вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).З 1983 р. по 1985 р. - служба в лавах Радянської армії. КТуркВО.В 1989 р. закінчив з відзнакою ДІБІ за фахом «Автоматизація й комплексна механізація будівництва». З 1989 р. до 1992 р. - інженер-дослідник кафедри прикладної механіки ДІБІ. З 1992 р. до 2006 р. працює на посаді інженера та зав. редакційно-видавничим сектором, начальником відділу технічних засобів навчання. В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05 «Елементи і пристрої систем автоматики та обчислювальної техніки».З 2006 р. до 2008 р. - проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційних технологій. З 2008 р. до теперішній час - проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи.З 1992 р. до 2005 р. працює асистентом, а з 2005 р. - доцентом кафедри прикладної механіки ПДАБА.З 2000 р. - координатор англо-українських міжнародних проектів ПДАБА. Вільно володіє російською та українською мовами. Іноземні мови - англійська вільно і французька.Кандидат у майстри спорту СРСР з плавання (1980 р.) і водного поло (1983 р.).Депутат Жовтневої районної в м. Дніпропетровську ради IV скликання (з 2010 р.). Проводить наукові дослідження в галузі магнітних вимірів, інклінометрії, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем. Автор понад 50 наукових праць, у тому числі 4 авторські посвідчення на винахід. Викладає дисципліну «Інформатика і комп'ютерна техніка» для студентів англо-українського та франко-українського проектів. Раніше вів дисципліни «Робототехніка», «Теоретична механіка», «Математичне моделювання», «Бази даних», «Системи інтелектуальної обробки інформації».

Вчений-економіст, доктор економічних наук (2005 p.), професор (2007 p.), академік Академії економічних наук України. З відзнакою закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Гірничий інженер-економіст" (1979 p.). Трудова діяльність: У 1983 році була зарахована до аспірантури Московського геолого-розвідувального інституту. Після закінчення аспірантури (1987 р.) розпочала свій трудовий шлях в інституті підприємництва "Стратегія" (старший викладач, доцент кафедри "Економіки і управління", з 1997 р. проректор з навчальної роботи). У 1988 році захистила кандидатську дисертацію. З жовтня 2002 року була призначена на посаду ректора інституту підприємництва «Стратегія». В 2005 році захистила докторську дисертацію (ДНУ), в 2007 році присвоєно вчене звання професора. З 2008 року працює в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (проректор з науково - педагогічної та навчальної роботи, завідувач кафедри "Обліку, економіки і управління персоналом підприємства"). Проводить наукові дослідження в галузі економіки та управління діяльністю підприємства: конкурентоспроможність; ризики; управління персоналом; формування фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання соціально-економічним розвитком регіонів та держави. Автор понад 100 публікацій наукового і навчально-методичного характеру. Серед них - монографії, навчальні посібники із грифом МОН, статті та науково-методичні роботи.

Вчений –фізик, кандидат фізико-математичних наук (1978 р),професор (1995 р.,академік Академії будівництва України. З відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет (1970 р.) Трудова діяльність: асистент кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1970-1973 рр.,1976-1978 рр.), аспірант кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інститут(1973-1976 рр.), доцент кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1978-1981 рр.), доцент кафедри фізики Аннабинського університету, Алжир (1981-1985 рр.), зав. кафедри фізики (з 1985 р. по теперішній час, проректор з міжнародної роботи (з 1992 р. по теперішній час). Проводить наукові дослідження в галузі електропровідності рідких діелектриків. Працював запрошеним професором в університеті Пуатьє (1994 р.) та національному інституті прикладних наук м. Ліона (1997, 2002 рр.). Є членом інституту інженерів електрики та електротехніки (IEEE,США), членом французького товариства електростатики. Академічний радник Міжнародної інженерної академії, голова координаційної ради проректорів з міжнародного співробітництва при раді ректорів.Опублікував понад 170 наукових робіт, із них більше 30 – англійською мовою. Нагороджений Урядом Франції «Пальмова академічна гілка»(2002 р), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2005 р.).

Вчений-будівельник, доктор технічних наук (1994р.), професор (1994р.), дійсний член Української Академії наук, член Президії, голова секції будівництва і архітектури Придніпровського наукового центру НАН і МОНМС України. З відзнакою закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (1976р.) Трудова діяльність: старший інженер Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1976 – 1977р.р.), асистент кафедри архітектури, молодший, старший науковий співробітник Хабаровського політехнічного інституту (1980 1981р.р.), старший науковий співробітник кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1981-1983 р.р.), аспірант Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (м. Москва 1983 – 1986р.), асистент, доцент кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1987 -1991 р.р.), докторант Ордена Трудового Червоного прапору Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (1991 – 1993р.р.), доцент кафедри ЗБК Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1994 – 1996 рр.), проректор з наукової роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1996р. – і дотепер), завідувач кафедри ЗБК, (з 1994р. - доктор технічних наук, професор). Проводить наукові дослідження, присвячені проблемам раціонального проектування будівельних конструкцій та споруд при забезпеченні їх життєвого циклу, виходячи з концепції сталого (збалансованого) розвитку. Створив наукову школу - сучасні будівельні конструкції, основними результатами якої є: основи розрахунку надійності і прогнозу довговічності залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах; нові методики розрахунку залізобетонних конструкцій; кількісна методика діагностики і оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій; методологія проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій; наукові основи проектування багатофункціональних заглиблених споруд; методика оптимального проектування теплового захисту житлових будівель; проектні рішення будівельних конструкцій, конструктивних систем будинків і споруд нового покоління із заданими техніко-економічними показниками.

Забезпечує господарське обслуговування і належний стан будівель та приміщень, контроль за справністю ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції, створення умов для ефективної роботи працівників; Організує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт; Керує роботами з упорядкування, озеленення та прибирання території, святкового та художнього оформлення академії; Організує господарське обслуговування нарад, конференцій, семінарів, що проходять на базі академії.

вверх