Закон України про вищу освіту


Закон від 01.07.2014 № 1556-VII

Наказ МОНУ № 1236 від 13.10.2016


"Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році"

Правила прийому на 2017 рік


Інформація для вступників

Порядок подання заяв


додаток 7 до Правил прийому 2017

Накази МОН України


додаток 8 до Правил прийому 2017

Таблиця відповідності середнього бала документа ПЗСО, 12 → 200 балів


додаток 9 до Правил прийому 2017

Перелік спеціальностей з особливими умовами прийому


додаток 10 до Правил прийому 2017

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році


додаток 11 до Правил прийому 2017

Аспірантура та докторантура


додаток 12 до Правил прийому 2017

Положення про приймальну комісію


додаток 13 до Правил прийому 2017

Положення про апеляційну комісію


додаток 14 до Правил прийому 2017

Освітній центр "Крим-Україна"


додаток 15 до Правил прийому 2017

Положення про Всеукраїнські олімпіади


додаток 16 до Правил прийому 2017

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти


додаток 17 до Правил прийому 2017

Зміни до вступу


Зміни внесені згідно Наказ МОН №637 від 24.04.2017

Правила прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2017 році зі змінами


Остання редакція

Інформаційні матеріали про документи вступників до ВНЗ


Додаток до листа МОН

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі


Додаток до листа МОН

вверх