На спеціальності 056. Міжнародні економічні відносини здійснюється підготовка за наступними спеціалізаціями:

Міжнародний бізнес

Міжнародний туризм

вверх